Dự án

Khách Hàng Công Ty TBS Miền Đông thuộc tập đoàn Thái Bình Group.

1/Làm sạch bề mặt, vệ sinh lau chùi dầu mỡ bằng hóa chất.

2/Sơn lót 2 lớp

3/Sơn phủ 1 lớp màu

4/ Khách hàng duyệt mẫu và màu.

5/ Đi vào hoạt động xưởng 1