Hồ sơ năng lực

                Công Ty TNHH TMDV Hải Hưng Hoa là doanh nghiệp thành lập theo hình thức công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp do Quốc Hội Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 năm 2005 thông qua.

                Công Ty TNHH TMDV Hải Hưng Hoa thành lập và bắt đầu hoạt động kinh doanh theo Chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu số 4102029111 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 07/04/2005. Và tái cấp lần thứ 2 vào ngày 30/01/2018 theo mã số doanh nghiệp (MST) 0303751333.


Người đại diện pháp luật là

Ông Nguyễn Khánh Hưng. Chức vụ : Giám Đốc.

* Công Ty TNHH TMDV Hải Hưng Hoa có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi Nhánh Quận 7. Số tài khoản 001070406000160.

* Các chức năng kinh doanh chính của Công Ty TNHH TMDV Hải Hưng Hoa:

                -              Dịch vụ sửa chữa tàu: Chuyên chống ăn mòn bề mặt (đánh rỉ, sơn mới) và thực hiện vệ sinh công nghiệp làm sạch tất cả các loại tàu Dịch Vụ Dầu Khí, Tàu Hàng Khô, Tàu Container, Tàu Chở Dầu, Tàu Chở Gas hóa lỏng,Tàu chở xi măng, Tàu thi công công trình, Tàu quân sự…..

                -              Chống ăn mòn, sơn mới bề mặt tôn, sắt, thép các công trình tại các khu công nghiệp. Thiết kế và thi công theo ý tưởng của khách hàng.

                -              Mua bán phế liệu sắt thép đã qua sử dụng.

                -              Gia công cơ khí cắt hàn thay tole các loại tàu.

                -              Dịch Vụ Lặn.

                -              Xử lý chất thải nguy hại theo hợp đồng tại nhà máy.